Geen winnaars, alleen verliezers

0
1995

Protesttweet‘Geen winnaars’ zo luidt de titel van het rapport van de Nationale Ombudsman. Op 21 februari liepen duizenden supporters mee in een ‘mars van onvrede’. Een groep supporters werd ingesloten en daarna werden 326 van hen aangehouden.

De ombudsman uit forse kritiek op het handelen van alle betrokken overheidspartijen en concludeert onder meer dat de werkwijze van politie, OM en lokaal bestuur onrechtmatig zijn. Ook de afhandeling van de (onrechtmatig) aangehouden supporters kan op forse kritiek rekenen. Wij streven vooral gerechtigheid na voor deze aangehouden groep van 326 supporters.

Gezien de conclusies en het ontbreken van rechtmatigheid van de aanhoudingen zijn wij van mening dat het OM alle 326 zaken direct zou moeten seponeren. Deze supporters zijn niet rechtmatig aangehouden en daarnaast ten onrechte aangemerkt als verdachte op basis van een APV artikel dat dit niet toelaat.

Verder verlangen de verenigingen dat het OM gegevens van aangehouden supporters zowel bij het OM als de politie, inclusief foto’s, vernietigd en/of verwijderd uit het voetbal volg systeem en alle andere politiesystemen.

De verenigingen gaan, gesteund door 010 Strafrecht Advocaten, een schriftelijk verzoek hiertoe indienen bij de Officier van Justitie. Daarin verzoeken we de officier alle supporters een sepot 1 toe te sturen en deze zaak te sluiten.

Vereeniging de Feijenoorder en de Feyenoord Supporters Vereniging waren niet betrokken bij de organisatie van de mars, maar hebben in de nasleep supporters bijgestaan, informatie verzameld en medewerking verleend aan het onderzoek van de Nationale Ombudsman.

-Advertentie- Word lid van FSV De Feijenoorder