Van het bestuur, november 2016

0
874
Hand in Hand, Van de Bestuurstafel Logo

Dit mooie magazine kennen jullie allemaal. Maar de Feyenoord Supportersvereniging is meer dan het magazine. Zo steken wij veel tijd in het behartigen van de belangen van Feyenoord-supporters en onze leden in het bijzonder. Wij voeren gesprekken met vele partijen en doen hieronder daarvan kort verslag.

Ontwikkeling ‘Protestmars’

Daags na de deadline van de vorige Hand in Hand ontvingen we goed nieuws. De inspanningen van de supportersverenigingen en 010 Strafrecht Advocaten rond de aanhoudingen bij de protestmars op 21 februari hebben positief resultaat opgeleverd. Justitie in Rotterdam zal geen enkele Feyenoord-supporter voor de rechter dagen die meeliep met een betoging in februari van dit jaar. Alle zaken zijn geseponeerd omdat er geen of onvoldoende bewijs is voor een strafbaar feit.

De Officier van Justitie heeft onze advocaat laten weten dat supporters die vinden dat ze onterecht een sepot 2 hebben ontvangen een verzoek tot wijziging sepotcode kunnen indienen naar een sepot 1. Bij sepot 1 worden de gegevens niet als justitiële gegevens aangemerkt en als zodanig ook niet opgenomen in het Justitieel Documentatie Systeem. De gegevens worden geheel verwijderd uit “alle” systemen. Bij sepot 2 blijven de gegevens (sepotcode 02 voor overtreding van artikel 2.1.1 van de APV) in de systemen zichtbaar en zou dat problemen kunnen opleveren bij bijvoorbeeld een sollicitatie of emigratie.

Supporters die eerder een sepot 2 kregen of niet zijn verhoord naar aanleiding van hun aanhouding kunnen dus nu een sepot 1 aanvragen. Wij zijn blij met deze ontwikkeling. Vanaf het eerste moment hebben we ons samen met 010 Strafrecht Advocaten hiervoor ingezet.


Gespannen situatie op de tribune

IMG_2782-696x1231

De supportersverenigingen hebben hun bezorgdheid geuit over de situatie in het stadion. Bij de wedstrijd tegen Manchester United heeft Feyenoord extra stewards ingezet met als doel de trappen vrij te houden. Volle trappen kunnen Feyenoord bij wedstrijden in Europees verband een boete opleveren. Ondanks de inzet van meer stewards lijkt het lastig om boetes te voorkomen. We zien dat de UEFA ook andere Nederlandse clubs voor hetzelfde vergrijp (heeft) beboet.
Bij de bekerwedstrijd tegen FC Oss werden ook extra stewards ingezet. De situatie op sommige vakken en de verhouding tussen een deel van de supporters en de club is gespannen. Op de manier waarop het nu gaat ligt het risico van escalatie op de loer. Daar is niemand bij gebaat.
Deze situatie baart Vereeniging De Feijenoorder en De Feyenoord Supportersvereniging zorgen. We gaan hierover bij de club een gesprek aanvragen. De verenigingen willen met de club spreken over meer structurele oplossingen. Dat kan onder meer door gedegen onderzoek naar staanplaatsen te doen. Deze oplossingsrichting is niet nieuw en eerder aangedragen door de verenigingen. De club heeft daar tot op heden niets mee gedaan, waarschijnlijk vanwege de focus op een nieuw of vernieuwd stadion.


Het Groene Haas FIFA 17-toernooi

FIFA toernooi

De Feijenoorder en de Feyenoord Supportersvereniging hebben samen het tweede Groene Haas FIFA-toernooi georganiseerd in Rotterdams café ‘’t Vinkje’.

Van jong tot (iets) ouder was aanwezig! Een leuk gemengd gezelschap. Ruben uit Vlaardingen was de winnaar van de editie van dit jaar. Wij willen alle deelnemers bedanken voor hun deelname en het tot een succes maken van dit toernooi. Het was weer erg gezellig en een prima alternatief voor het Feyenoord-loze weekend!


BALV’s fusie en statutenwijziging

De afgelopen interlandperiode stond voor ons toch wel een beetje in het teken van de Bijzondere Algemene Ledenvergaderingen. Op 5 en 12 oktober hielden wij BALV’s om de leden om instemming te vragen voor onze plannen om samen met Vereeniging De Feijenoorder als één vereniging door het leven te gaan. Voor ons was het een logische stap: beide verenigingen hadden hun eigen kwaliteiten, dus we vullen elkaar enorm aan. Door Vereeniging De Feijenoorder aan onze vereniging toe te voegen is dat direct een stap richting onze ambities om een vereniging  beter te communiceren en meer activiteiten te organiseren. Bovendien werkten we al heel nauw samen, met sfeeracties, met de 1908Bingo’s, en met de inspanningen om de 326 onterecht opgepakte supporters aan een sepot 1 te helpen. Als je toch hetzelfde nastreeft en samenwerkt, waarom zou je dan onnodige tijd verdoen met twee ALV’s, twee bestuursvergaderingen, twee websites bij te houden, twee budgetten te beheren en alles wat er nog meer komt kijken bij het runnen van een vereniging.

Enfin, de instemming kwam er. Wij kijken met vertrouwen naar de toekomst om als vereniging te groeien. In het aantal leden, maar ook dat we professioneler, actueler en actiever zijn dan daarvoor.


Stadionontwikkeling

Op 13 oktober schoof een delegatie van FSV De Feijenoorder aan bij het projectteam van Feyenoord City. Zoals bekend waren wij niet tevreden over de wijze en de mate waarop wij bij het project betrokken waren. Sinds enige tijd hebben wij ook meer mankracht op het project gezet om de informatie over het project beter te kunnen verwerken. Onlangs hebben wij informatie ontvangen van het projectteam. Deze hebben wij uitvoerig bestudeerd en wij hebben vragen gesteld over de keuzes die zijn gemaakt. Deze vragen gingen onder meer over de locatiekeuze, het vergelijk tussen renovatie en de verschillende nieuwbouw varianten, mobiliteit en de belangrijkste: de financiële voordelen voor Feyenoord op korte en lange termijn.

De gesprekken met Feyenoord City zijn nodig om goed te kunnen inzien wat de impact van de plannen zal zijn voor Feyenoord en haar supporters. Dat helpt om er uiteindelijk zeker van te zijn dat het beste plan uitgevoerd wordt.
Heb jij als supporter ook vragen over de Stadionontwikkeling? Mail ze ons toe dan nemen wij ze mee in de overlegmomenten die we met Feyenoord City hebben.


Feyenoord Supportersraad

Op 18 oktober vond de eerste Feyenoord-Supportersraad plaats van het nieuwe seizoen. Op de avond is teruggeblikt op de Europese thuis- en uitwedstrijden die gespeeld zijn en hoe die verlopen zijn. Hierbij is onder meer gekeken naar de veiligheidsmaatregelen die Feyenoord genomen heeft, maar is vooral gesproken over de problemen die Feyenoord ondervond bij de verkoop van passe-partouts.
Ook heeft de raad gesproken over de rol die ze zichzelf toedicht en de wijze waarop de vergaderingen georganiseerd en gehouden kunnen worden. Afgesproken is dat de FSV de raadsleden meer en frequenter betrekt bij de gang van zaken. Dit moet het kennisniveau en gevoel van betrokkenheid verbeteren.
Tot slot heeft Feyenoord aangekondigd in te gaan zetten op meer interactie met de achterban via social media.


Speciaal voor alle niet-leden van de Hand in Hand hebben we hieronder dit kleine stukje uit het magazine online gezet in PDF vorm. Laat uzelf informeren. Word lid van de Supportersvereniging!

Hand in Hand, november 2016 – Van de bestuurstafel!

-Advertentie- Word lid van FSV De Feijenoorder