Clubcultuur

Feyenoord is meer dan een voetbalclub. Voor veel supporters is Feyenoord een levenswijze. Zij zijn trots op de club, de geschiedenis van de club en de cultuur van de club. Feyenoord speelt een zeer belangrijke rol in het sociale leven van tienduizenden, zo niet honderdduizenden mensen. De club dient zich hiervan bewust te zijn, en mag hieraan op geen enkele wijze afbreuk doen.

De clubcultuur van Feyenoord

Het voetbal in het algemeen en dus ook Feyenoord wordt steeds meer omgeven door mensen en instellingen die de club vanuit een ander perspectief benaderen. Hierdoor wordt soms bewust of onbewust afbreuk gedaan aan de historie, geschiedenis en cultuur van de club. Teneinde beleidsmakers van Feyenoord een leidraad te geven hoe hiermee moet worden omgegaan heeft FSV De Feijenoorder in het verleden getracht een aantal zaken opschrift te stellen. Door de toenemende commercie, de huidige situatie van onze club en de waan van de dag is het nog noodzakelijker een zo helder en uitgebreid mogelijk leidraad te hebben. De CSZ heeft dan ook het voornemen om het geheel te actualiseren, van aanvullingen te voorzien en daar waar nodig aan te passen. Hieruit voortvloeiend moet een handvest voor de clubcultuur ontstaan. Dit handvest moet er enerzijds voor zorgen dat tradities en identiteit van Feyenoord niet verloren gaan, anderzijds mag het de verdere ontwikkeling van de betaald voetbalorganisatie Feyenoord niet in de weg staan. De CSZ spreekt de hoop uit dat Feyenoord, net als zijn supporters, de eigen unieke clubcultuur wil waarborgen en het handvest van de clubcultuur zal ondertekenen.