Collectieve belangenbehartiging

Het bezoeken van een uitwedstrijd is tegenwoordig een hele opgave. Helaas kun je als supporter niet meer zoals in vervlogen tijden bij de poorten van het uitvak op de dag van de wedstrijd je kaartje halen. Tegenwoordig is een uitkaart (Diamond-, Gold- of Silvercard) benodigd. Daarnaast wordt je als supporter steeds vaker verplicht met een georganiseerde trein-, of buscombi richting het stadion van de tegenpartij vervoerd. In een aantal gevallen wordt een bepaalde mate van vrijheid gesuggereerd door een zogenaamde auto-combi waardoor je als supporter, vanaf een aangewezen verzamelpunt, verplicht met minimaal vier personen richting stadion moet rijden.

Het bezoek van uitwedstrijden met zo min mogelijk regeltjes en een zo’n optimaal mogelijke organisatie is voor supporters een kostbaar goed. De CSZ realiseert zich dit terdege en gaat vanaf seizoen 2010-2011 alle uitwedstrijden evalueren. Middels deze evaluatie hopen we meer inzicht te krijgen in knelpunten en ergernissen onder supporters. Het evalueren van uitwedstrijden gaat echter niet vanzelf. Daarbij zullen we hulp nodig hebben van supporters om te weten te komen wat er wel maar vooral ook wat er onverhoopt niet goed gaat. Bevindingen en/of klachten (zoals extreme ophoudprocedures, irritant omrijden en te laat arriveren of onverklaarbare prijsverschillen) kunnen worden gemeld.

De evaluatie wordt waar mogelijk door de CSZ gebruikt om ergernissen of knelpunten (in)direct aan te kaarten bij de verantwoordelijke instanties. In de hoop dat het bezoek van uitwedstrijden in de toekomst weer een stukje beter georganiseerd wordt. De CSZ stelt zichzelf als doel bij te dragen aan de normalisering van het bezoek van uitwedstrijden. Vanzelfsprekend hanteren we voor de thuiswedstrijden van Feyenoord dezelfde uitgangspunten.

Let wel! Zowel de CSZ als FSV De Feijenoorder zijn tegen het opleggen van verplicht vervoer en strijden voor een normalisering. In ieder overleg deelt FSV De Feijenoorder dit mee aan desbetreffende instanties, waaronder de te bezoeken Gemeente.

Feyenoord Klantenservice (Service & Tickets)

Klachten ten aanzien van “Service & Tickets” hebben veelal betrekking op “ik heb nog geen reactie ontvangen”. De meeste meldingen die hierover bij de CSZ binnenkomen worden vervolgens in het algemeen op een snelle en positieve manier afgehandeld.

Thuiswedstrijden – stoelnummering

Bij Europese en/of bekerwedstrijden konden supporters vroeger altijd een plaatsbewijs kopen voor hun eigen stoel. Doordat je als seizoen- of clubcardhouder bij sommige wedstrijden meer dan één kaart kan kopen heeft Feyenoord besloten kaarten te verkopen zonder rij of stoelnummering. Rekening houdend met het feit dat vrienden uit verschillende vakken of zonder seizoenskaart bij dergelijke wedstrijden bij elkaar willen zitten. Ga je echter alleen als supporter en koop je enkel één kaart voor eigen gebruik dan raden we aan een verzoek te doen bij “Service & Tickets” om je eigen stoel te krijgen of in de nabijheid daarvan. Dit kan door middel van telefonisch te bellen met: 0900 1908 (let op: hier zijn kosten aan verbonden).

Uitwedstrijden – kaartverkoop online

Kaartverkoop voor uitwedstrijden van Feyenoord, welke worden besteld via internet, is in handen van de KNVB. Daarbij kan, door bijvoorbeeld een technische storing, de betaling vastlopen zo liet een teleurgestelde supporter ons weten.

Standaard krijg je als supporter, nadat je een uitwedstrijdkaart hebt gekozen 15 minuten de tijd om de betaling te voldoen. Als deze vastloopt is het niet mogelijk om de bestelling opnieuw te betalen. De bestelling moet dan opnieuw worden geplaatst met de kans dat alle kaarten wellicht zijn uitverkocht.