Commissie Supporterszaken

Met grondig onderzoek, dossiervorming en feitenkennis wil de commissie uiteindelijk constructieve dialogen bewerkstelligen met alle betrokken partijen en bestaande onvrede en irritaties verminderen dan wel wegnemen. Door oplossingsgericht met zowel positieve als negatieve situaties om te gaan wil de commissie dat alle koppen dezelfde kant op wijzen: verlost geraken van onnodige en onbenullige rand- en bijzaken, zodat iedere Feyenoordsupporter zich weer 100% met het voetbal en de gezelligheid eromheen kan bezig houden. Heldere richtlijnen (waar iedereen zich in kan vinden) en een gezonde beeldvorming, dragen daar aan bij.

FSV De Feijenoorder en dus ook de commissie heeft baat bij een sterke, grote en onafhankelijke supportersvereniging. Een FSV De Feijenoorder die de belangen van haar leden in het bijzonder en niet- leden in het algemeen behartigt en gezamenlijk het Feyenoordgevoel uitdraagt. Word daarom lid van FSV De Feijenoorde en steun daarmee ook de commissie in haar werkzaamheden! Klik hier om lid te worden.

Meld een klacht altijd!

De commissie probeert zo goed als mogelijk de supportersbelangen te behartigen. Maar dat kan zij niet alleen. Samen staan we sterk! Informatie en melding van klachten van en door supporters is van groot belang. Schroom daarom nooit om een klacht te melden! Of het nu gaat om een misverstand of onrecht. Of het te maken heeft met de horeca in het stadion tot en met buitenproportioneel optreden van de politie. Meld altijd je klacht bij de CSZ.

De CSZ zal alle meldingen beantwoorden en waar mogelijk zoeken naar een oplossing. Daarnaast bewaart de CSZ alle meldingen en klachten om zo tot een archief te komen. Denk daarbij aan klachten over het overdreven optreden van de politie. Zodoende krijgt de CSZ sneller inzicht in bepaalde zaken die zich rondom wedstrijden van Feyenoord afspelen. Uiteindelijk kan besloten worden om actie te ondernemen. Dat het verzamelen van klachten zinvol is, wordt bevestigd door het feit dat Feyenoord heeft gevraagd om een aantal van die klachten met hen te delen, zodat ook de club zich hierover kan buigen. Voordat de CSZ echter die klachten daadwerkelijk aan Feyenoord overhandigd, vragen wij eerst toestemming aan de mensen waar de klacht vandaan komt. We respecteren immers altijd de privégegevens van supporters en gaan daar dan ook zeer zorgvuldig mee om.

Contact
De commissie staat altijd open voor een positieve bijdrage ten aanzien van supporterszaken. Ook kun je je aanmelden om ondersteunende werkzaamheden voor de commissie te verrichten. Stuur dan een email naar: supporterszaken@defeijenoorder.nl

Functioneren van de CSZ

De commissie SZ (CSZ) is een volwaardig onderdeel van FSV De Feijenoorder en ondersteunt het bestuur. Het bestuur kan de commissie om advies vragen om bepaalde onderwerpen omtrent supporterszaken nader uit te zoeken. Andersom kan de commissie het initiatief nemen het bestuur vrijblijvend te adviseren naar aanleiding van onderwerpen die bijvoorbeeld worden aangedragen door supporters of worden gesignaleerd door de commissieleden zelf.

Helderheid en transparantie voorkomen misstanden tussen supporters, Feyenoord en de overheid. Natuurlijk geeft de commissie het goede voorbeeld en biedt inzicht in de huidige wet- en regelgeving. Daarnaast is aangegeven hoe moet worden gehandeld bij een stadionverbod of arrestatie. Getoond wordt op welke wijze Feyenoord, de overheid en de media de Feyenoordsupporters behandelen. Bij uit- en thuiswedstrijden spelen zich diverse zaken af die zeer zeker de aandacht vragen. Evenals rondom het organiseren van sfeeractiviteiten. Zo krijgt iedereen goed zicht op wie wat doet. En natuurlijk is de clubcultuur een blijvend onderwerp. Een onderwerp dat niemand onberoerd kan laten.

Binnen de CSZ is momenteel een “werkgroep juristen” actief met kennis van civiel-, bestuurs- en strafrecht. Van hun input wordt dankbaar gebruik gemaakt. Op korte termijn hoopt de CSZ nog een tweetal werkgroepen op te starten. Deze hebben betrekking op “Collectief belang” (uit- en thuiswedstrijden) en “Clubcultuur” (o.a. Het Nieuwe Stadion).