Bestuur en medewerkers

Het bestuur van FSV De Feijenoorder wordt door de algemene ledenvergadering uit de leden benoemd waarbij de voorzitter, secretaris en penningmeester in functie worden gekozen.

Het huidige bestuur bestaat uit vrijwilligers en is als volgt samengesteld:

  • Voorzitter: Remco Ravenhorst
  • Penningmeester: Koen Lauwen
  • Secretaris: Marco Hoogers
  • Algemeen bestuurslid: Gijs van Delft
  • Algemeen bestuurslid: Eduard Cachet
  • Algemeen bestuurslid: Susanne Mager

De voorzitter, penningmeester en secretaris vormen tezamen het dagelijks bestuur van de vereniging. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer voordrachten, opgemaakt door het bestuur of tenminste 10 leden. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk na drie jaar na zijn verkiezing af en is terstond herkiesbaar. U kunt het bestuur een email sturen via: info@defeijenoorder.nl. U krijgt dan zo spoedig mogelijk antwoord.

Eind jaren negentig is er door het toen huidige bestuur de beslissing genomen om de organisatie binnen FSV De Feijenoorder te professionaliseren en werd er een werknemer in vaste dienst aangenomen. Zo moest de professionalisering verder gestalte krijgen en met succes! Hierdoor moesten meerdere vaste medewerkers worden aangesteld.

Financiële administratie & evenementen: Cher Ayla Corvers
Marketing & communicatie: Lennard Montizaan
Marketing & supporterszaken: Frans Reichardt