Feyenoord Supportersraad

De Feyenoord Supportersraad (FSR) heeft ten doel het op gang brengen en houden van een dialoog tussen club en supporters in de breedste zin des woords, waarbij club en supporters elkaar gevraagd en ongevraagd van advies kunnen dienen, elkaars standpunten kunnen uitleggen. Dit moet uiteindelijk leiden tot een klimaat waarin club, supporters en andere belanghebbenden op een respectvolle wijze met elkaar omgaan en communiceren.

De FSR bestaat uit supporters, die een goede, representatieve en brede vertegenwoordiging van alle supporters van Feyenoord vormen. De FSR heeft uitsluitend een signalerende en adviserende functie. Onderwerpen die tijdens de bijeenkomsten aan de orde kunnen komen hebben betrekking op supporters- en publieksbeleid, waaronder worden verstaan: wedstrijdorganisatie, clubcultuur en identiteit en daarnaast binding en betrokkenheid.

Beleids- en/of bestuurszaken worden in principe niet of in elk geval uitsluitend op hoofdlijnen behandeld.

Leden van de Feyenoord Supportersraad worden hieronder met een foto en hun naam, vertegenwoordigende geleding, groepering of doelgroep aan u voorgesteld.

Zo heeft u een gezicht bij de vertegenwoordiger van uw vak. Heeft u een klacht, advies, voorstel of idee kunt u bij hem of haar terecht. Hij of zij draagt er zorg voor dat uw inbreng in de vergaderingen van de FSR besproken worden.

Reglement:
Voor het reglement van de FSR klik hier

Wilt u in contact komen met de FSR, stuur dan een mail naar: supportersraad@defeijenoorder.nl

Notulen Feyenoord Supportersraad:

Notulen, 24 september 2018 – Feyenoord Supportersraad
Bijlage bij Notulen, 24 september 2018 – Feyenoord Supportersraad
Notulen, 16 mei 2018 – Feyenoord Supportersraad
Bijlage 2 bij Notulen, 14 februari 2018 – Sessie voetbal 2020
Bijlage 1 bij Notulen, 14 februari 2018 – Sessie voetbal 2020
Notulen, 14 februari 2018 – Feyenoord Supportersraad
Notulen, 15 november 2017 – Feyenoord Supportersraad
Notulen, 16 augustus 2017 – Feyenoord Supportersraad
Notulen, 17 mei 2017 – Feyenoord Supportersraad
Notulen, 15 maart 2017 – Feyenoord Supportersraad
Notulen, 30 november 2016 – Feyenoord Supportersraad

De supportersraad

Naam: Patrick Janssen

Geboortedatum: 18 mei 1993
Vak: U
Woonplaats: Rotterdam
Waarom in de Supportersraad?
Om een bijdrage te kunnen leveren aan het samenbrengen van de supporters en de club d.m.v. naar elkaar te luisteren en de discussie aan te gaan.
Patrick Janssen

Naam: Ad Bracht
Geboortedatum: 01 januari 1964
Vak: K
Woonplaats: Nederhemert
Waarom in de Supportersraad?
Ik wil mezelf inzetten voor de mede supporters met name de oudere in thuis- en uitwedstrijden en algemene zaken.
Feyenoord SupportersraadNaam: Bert Wittenberg
Geboortedatum: 18 mei 1963
Vak: J
Woonplaats: Rotterdam
Waarom in de Supportersraad?
Ik wil graag de nog niet afgemaakte weg die we met de voormalig Service & Comfort Thuiswedstrijden (FSP) zijn ingeslagen voortzetten en de opgedane kennis komt hierbij natuurlijk goed van te pas.
20170110_134956

Naam: Jaap Lievisse Adriaanse
Geboortedatum: 02 april 1960
Vak:
J
Woonplaats:
Gorinchem
Waarom in de Supportersraad?

Samen kunnen we verbeteringen op het gebied van benadering en behandeling van supporters bij uit- en thuiswedstrijden tot stand brengen door naar elkaar te luisteren en kennis te nemen van de redenen en oorzaken van gedrag of beslissingen.
Feyenoord SupportersraadNaam: Gert van Drunen
Geboortedatum: 20 juli 1971
Vak:
Z (begeleiderskaart mindervaliden)
Woonplaats:
Gorinchem
Waarom in de Supportersraad?

Ik wil graag begeleiders van mindervaliden een stem in de supportersraad geven.
Feyenoord SupportersraadNaam: Hélène Meulstee
Geboortedatum: 25 november 1967
Vak:
U
Woonplaats:
Rotterdam IJsselmonde
Waarom in de Supportersraad?

Het is, denk ik, belangrijk dat men bij Feyenoord weet wat er speelt onder de supporters. Wat zij belangrijk vinden en welke ideeën ze hebben. Ik hoop dat er door de Raad, meer begrip komt voor elkaars beweegredenen.
Feyenoord Supportersraad
Naam: Carlo van den Boogert
Geboortedatum: 23 januari 1992
Vak:
W3
Woonplaats:
Bergschenhoek
Waarom in de Supportersraad?

Ik voel mij heel erg betrokken bij Feyenoord. De Feyenoord Supportersraad is een uitgelezen kans om wat met die betrokkenheid te doen. Er zijn genoeg zaken die voor verbetering vatbaar zijn bij Feyenoord en ik hoop daar met mijn mede-supporters een steentje aan bij te kunnen dragen. Daar wij slechts een adviserende rol hebben, heb ik niet de illusie dat er bergen verzet zullen worden, maar ik zie het feit dat er gesproken wordt tussen de club en supporters om de club er beter van te maken wel als iets positiefs.
20161229_090538_resized
Naam: Dirk Dwarswaard
Geboortedatum: 25 september 1949
Vak:
 D
Woonplaats:
Dordrecht
Waarom in de Supportersraad?
Ik support de club al sinds mijn 8e en een bijdrage hoop te leveren aan een verbeterde verstandhouding tussen de BVO en de supporters. Ik voel mij een vertegenwoordiger van wat ik de zwijgende meerderheid zou willen noemen.
Feyenoord supportersraad
Naam: Koen Ruitenberg
Geboortedatum: 26 april 1983
Vak:
VV
Woonplaats:
Dordrecht
Waarom in de Supportersraad?

Ik heb gemerkt dat er toch al dan niet bewust een kloof is ontstaan in de loop der jaren tussen de “blauwe” en de “rode” stoeltjes. Ik wil proberen door middel van de FSR om die kloof te verkleinen en wellicht zelfs helemaal te laten verdwijnen.Feyenoord Supportersraad
Naam: Theo den Besten
Geboortedatum: 26 maart 1968
Vak: Z (mindervaliden)
Woonplaats: Sliedrecht
Waarom in de Supportersraad?
Mindervaliden vormen ook een belangrijke groep vormen binnen de supporters van Feyenoord en moeten mee kunnen praten bij voorstellen/beslissingen die genomen worden.FSR TheoNaam: Kim Joy Gideonse
Geboortedatum: 13 december 1995
Vak: Y2
Woonplaats: Hoogvliet Rotterdam
Waarom in de Supportersraad?
Om de kloof tussen club en supporters te verkleinen en ook een stem te hebben voor de vrouwelijke supporters.Feyenoord SupportersraadNaam: Leo van den End
Geboortedatum: 24-12-1970
Vak: Z
Woonplaats: Rotterdam
Waarom in de Supportersraad?
Notulist van de FSR.